RZESZÓW

15 czerwca 2016  RZESZÓW – „Mediacje transgraniczne”

miejsce: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie – ul. Miłocińska 46

HONOROWY PATRONAT

dr Sylwia Pelc

Jej Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie

Prezydent Miasta Rzeszowa

 

9:30- 10:00- rejestracja uczestników

10:00- 10:15- powitanie  uczestników- dr Sylwia Pelc – Rektor WSI-E

10:15-11:30 – Specyfika mediacji międzynarodowych gospodarczych

dr Robert Cichórz 

– członek Prezydium Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego przy
Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie,
– dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Ekonomii Sp. z o.o. w
Szczecinie.

„Arbitraż i mediacja w sprawach gospodarczych Europy Środkowo-Wschodniej i Azji”

Dr Przemysław Kolasa- trener, coach

„Zasady komunikacji  interpersonalnej w rozmowach międzynarodowych”

11:30-11:45 – przerwa kawowa

11:45-12:45 Mediacje rodzinne z aspektem wielokulturowym

Dr  Sylwia Pelc –  mediator

„Specyfika mediacji rodzinnych wielokulturowych”

Dr  Joanna Hałaj – psycholog, psychoterapeuta

„Rodzina wielokulturowa – specyfika jej funkcjonowania”

12:45-13:15 –podsumowanie, dyskusja

13:15-14:00 – obiad

14:00 – 15:50 –warsztaty dla mediatorów i nie tylko

Jerzy Śliwa – mediator

„Dobre praktyki” – warsztaty: „Jak prowadzić mediacje?”, Jak kształcić mediatorów?”