PATRONATY

PATRONATY I KOMITET HONOROWY

Prof. dr hab. Witold Orłowski – J.M Rektor Akademii Finansów i Biznesu „Vistula” w Warszawie
Prof. dr hab. Leonard Etel – J.M Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Dr Sylwia Pelc – J.M Rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie
Dr Joanna Telus – Dziekan Wydziału uWarszawskiego Staropolskiej Szkoły Wyższej

IHCR SG IHCR

KIG_ZNAK70