WARSZAWA

22 czerwca 2016 – WARSZAWA – „Mediacje w Unii Europejskiej”
miejsce: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3, Warszawa

HONOROWY PATRONAT
Prof. dr hab. Witold Orłowski – Jego Magnificencja Rektor Akademii Finansów i Biznesu „Vistula”

09:00-09:15 – Otwarcie Kongresu

witold orłowski Prof. WITOLD ORŁOWSKI
– Jego Magnificencja Rektor
Akademii Finansów
i Biznesu „Vistula”
pastusiak  Prof. dr hab.
LONGIN PASTUSIAK
– wykładowca
Akademii Finansów
i Biznesu „Vistula

sesja w języku angielskim z udziałem ambasadorów, dyplomatów wykładowców Akademii Finansów i Biznesu „Vistula” – moderator: Ambasador Kazimierz Romański

 

09:15-11.15 – „Konflikty międzynarodowe. Mediacje w konfliktach międzynarodowych
i międzykulturowych” – standaryzacja i upowszechnianie dobrych praktyk”
– prelegenci: Prof. dr hab. Longin Pastusiak, Prof. Witold Orłowski
Youns Tijani – Ambasador Królestwa Maroka;
Ernesto Malda – Radca Handlowy i ds. Promocji Turystyki Meksyku

11:15-12:00 – „Czy i komu są potrzebne umiejętności mediatora w społeczeństwie obywatelskim i jak wyposażać w te umiejętności”
– moderatorzy: Karolina Romańska, Edyta Żmudzin – Centrum Mediacji Międzynarodowych

żmudzin Edyta Żmudzin –
Centrum Mediacji
Międzynarodowych
romańska Karolina Romańska – Dziekan Korpusu Organizacyjnego
I Kongresu Mediacji Międzynarodowych

12:00-13:00 – lunch

sesja w języku polskim

13:00-14:00 – „Zderzenie kultur” – hyde park
– moderatorzy: dr Krystyna Krzekotowska – Uczelnia Łazarskiego, Jerzy Śliwa
udział: Radosław Chyl – dziennikarz Mława,
Arkadiusz Góralczyk – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

zd1 zd2 zd3

 

14:00-15:00 – „Dobre praktyki” – warsztaty: „Jak prowadzić mediacje?”, Jak kształcić mediatorów?”
– „European Mediation Network Initiatives” – Jerzy Śliwa
– model kształcenia mediatorów międzynarodowych
Akademii Finansów i Biznesu „Vistula”
– symulacja: casus „Pensjonat – gry rozwodowe i biznesowe” – Bruksela-Ustka
– symulacja: casus „Medalik”

15:00-16:00 – „Ugody w sporach międzynarodowych i transgranicznych. Przykłady uregulowań
instytucji mediacji w stosunkach międzynarodowych” – adw. Joanna Wsołek

zd4 zd5

16:00-17:00 – „Mediator w Unii Europejskiej a mediator w państwach Bliskiego Wschodu”

– debata – moderatorzy: Jerzy Śliwa, Karolina Romańska
udział: Alam Bereik – Jordan Center for Family Mediations, Marwan Alnajjar – Syria