POZNAŃ

23 czerwca 2016 – POZNAŃ – „Międzynarodowe mediacje gospodarcze”
miejsce: Wielkopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomości

9:00-10:00 – „Polsko-niemieckie drogowskazy i kamienie milowe” – sesja mobilna
– prezentacja multimedialna
10:30-12:00 – „Mediatorzy w Niemczech – opis systemu” – panel-debata
12:00-13:00 – przerwa obiadowa – „Hyde park”
13:00-15:00 – „Dobre praktyki” – warsztaty: „Jak prowadzić mediacje?”, Jak kształcić mediatorów?”
„Polsko-niemieckie mediacje gospodarcze – drogi rozwoju”
– symulacja: casus „Pakiety kryzysowe i spory zbiorowe – motoryzacja i rynek opakowań” –
Jerzy Śliwa
15:00-15:30 – „Konsylium” – bilans: ewaluacja – Waldemar Wierzycki