DUBLIN

DUBLIN – „Polonia a mediacje” – data kongresu zostanie podana w terminie późniejszym
miejsce: Staropolska Szkoła Wyższa, Oddział Zamiejscowy w Dublinie

9:00-10:00 – „Konflikty w UK i Irlandii” – sesja mobilna – prezentacja multimedialna
10:30-12:00 – „Polonijni mediatorzy – szansa czy utopia prawna?” – panel-debata
12:00-13:00 – przerwa obiadowa – „Hyde park”
13:00-15:00 – „Dobre praktyki” – warsztaty: „Jak prowadzić mediacje?”, Jak kształcić mediatorów?”
„Brytyjskie modele mediacji”
15:00-15:30 – „Konsylium” – bilans: ewaluacja – dr Joanna Telus

W czasie Kongresu – po zakończeniu zaplanowanych wystąpień odbędą się fakultatywne sesje
filmowe:
• Czym jest mocarstwo?
• Cnota pojednania?
• Potrafi każdego pokonać – reportaż „Władimir Putin”
• Potrafi z każdym się porozumieć? – reportaż „Jimmy Carter”
• Potrafi porozumieć się z każdym, którego wcześniej pokonał – reportaż: „Likwidacja osiedli
żydowskich”
• Nie musi nikogo pokonywać – reportaż: „Szwajcaria”
• „Dzikie historie” (arg.) 2014 czarna komedia z elementami thrillera reż. Damián Szifron