ZESPÓŁ ORGANIZUJĄCY

KOMITET STERUJĄCY – KORPUS ORGANIZACYJNY

Karolina Romańska – Dziekan Korpusu Organizacyjnego
Edyta Żmudzin – Dyrektor Centrum Mediacji Międzynarodowych
Jerzy Śliwa – Przewodniczący Konwentu Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji ENMA
Anna Ficek – Prezes Fundacji „Unia Regionalnych Centrów Mediacji”

RZESZÓW
Dr Sylwia Pelc – Rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej

BIAŁYSTOK
Dr Jolanta Szada-Borzyszkowska – Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Pedagogiki i Psychologii
Maciej Zajkowski – Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych
Marcin Szargiej – Stowarzyszenie Mediatorów Polskich
Andrzej Goleniak

POZNAŃ
Jaromira Ejsymont – Wielkopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomości
Waldemar Wierzycki – Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów

WARSZAWA
Dr Joanna Telus – Dziekan Warszawskiego Oddziału Staropolskiej Szkoły Wyższej

RADA NAUKOWA
Prof. Teresa Astramowicz-Leyk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Prof. Roman Fulneczek – Akademia Finansów i Biznesu „Vistula”
Dr Dorota Czakon – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr Sylwia Pelc – Rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie
Dr Jolanta Szada-Borzyszkowska – Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Joanna Telus – Dziekan Warszawskiego Oddziału Staropolskiej Szkoły Wyższej

RADA PROGRAMOWA
Andrzej Werbeniec – Krajowe Centrum Mediacji
Grzegorz Grzanka – Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych
Alam Bereik – Jordańskie Centrum Mediacji
Adw. Dagmara Pac-Pomarnacka – Grecja